Politieke partij Artikel 1 mag naam niet houden

Politieke partij Artikel 1 moet binnen een maand haar naam wijzigen. De huidige naam lijkt te veel op de naam van onderzoeksinstituut Art. 1 en maakt daarmee inbreuk op het merkrecht van de Stichting Expertisecentrum Discriminatie (SED), waar Art. 1 deel van uitmaakt.

Verwarring over onafhankelijkheid
SED verricht onder de naam Art. 1 onder meer onafhankelijk onderzoek ter bestrijding van discriminatie. De stichting eiste vorige maand in een kort geding dat de politieke partij zou stoppen met het gebruik van de naam Artikel 1. Door de gelijkenis tussen de twee namen zou volgens de stichting de indruk kunnen ontstaan dat Art. 1 gelieerd is aan Artikel 1. Dit zou leiden tot verwarring en afbreuk doen aan de reputatie van Art. 1 als onafhankelijk onderzoeksinstituut.

Inbreuk op merkrecht
De voorzieningenrechter stelt SED nu in het gelijk en oordeelt dat de gelijkenis inderdaad zorgt voor verwarring over de onafhankelijke positie van Art. 1. SED beschikt al sinds 2007 over een beeldmerk met daarin de woorden Art.1 en Artikel 1. Bovendien had zij het recht om in december 2016 ook Artikel 1 als woordmerk te deponeren. Dat zij dit pas deed nadat de politieke partij bekend had gemaakt onder de naam Artikel 1 te willen deelnemen aan de Tweede Kamerverkiezingen, doet hier niets aan af. SED maakte op dat moment namelijk al langer gebruik van de namen, en het depot was enkel bedoeld om de al bestaande rechten van SED beter te beschermen.

Ingrijpende gevolgen
De rechtbank erkent dat een naamswijziging voor Artikel 1 zeer ingrijpende gevolgen heeft. De partij zal worden geconfronteerd met hoge kosten en kan niet langer profiteren van de inmiddels opgebouwde landelijke bekendheid. De rechter acht het verder aannemelijk dat Artikel 1 niet bewust heeft willen aanhaken bij de bekendheid van de naam Art. 1. Toch weegt dit alles niet op tegen het belang van SED, die het juridische gelijk aan haar zijde heeft.

Bericht op website
Artikel 1 heeft nu een maand de tijd om haar naam te wijzigen. Doet ze dit niet, dan volgt een dwangsom van 1000 euro per dag, tot een maximum van 20.000 euro. Ook moet er binnen 7 dagen na vandaag op de homepage van de partijwebsite een tekst worden geplaatst waarin de naamswijziging wordt medegedeeld en toegelicht. Deze melding moet ten minste drie maanden blijven staan.

Lees hier de uitspraak.