Zelfstandige pakketbezorger PostNL; wel of geen sprake van arbeidsovereenkomst?

De kantonrechter te Amsterdam heeft zich onlangs uitgesproken over de vraag of de rechtsverhouding tussen een zelfstandige pakketbezorger en PostNL is aan te merken als een arbeidsovereenkomst. De kantonrechter kwam tot de conclusie dat er inderdaad sprake was van een arbeidsovereenkomst.

Post NL werkt doorgaans met zelfstandige pakketbezorgers, ook wel ‘subcontractors’ genoemd, met wie zij een vervoersovereenkomst hebben gesloten. In het begin van september 2015 heeft PostNL met een aantal subcontractors de vervoersovereenkomst opgezegd en heeft aan de subcontractors die zonder eigen personeel werkten (ZZP’ers) een arbeidsovereenkomst aangeboden. De pakketbezorgers hebben vanwege de beëindiging van hun vervoersovereenkomst met PostNL procedures aanhangig gemaakt bij verschillende rechtbanken in Nederland. Zij vorderen dat hun rechtsverhouding met PostNL is aan te merken als een arbeidsovereenkomst en dat PostNL niet zomaar de overeenkomst met hun hadden mogen opzeggen.

De kantonrechter kwam tot het oordeel dat de rechtsverhouding tussen een pakketbezorger en PostNL inderdaad is te beschouwen als een arbeidsovereenkomst. Van belang bij het oordeel was onder meer dat deze pakketbezorger uitsluitend werkte voor PostNL en aan strenge voorwaarden moest voldoen bij de uitvoering van zijn werkzaamheden. Zo moest hij bedrijfskleding aan van PostNL, een bepaald type kleur en autobus rijden, op vaste tijden een vaste route rijden en mocht hij geen reclame op zijn bus hebben van anderen. De pakketbezorger was naar het oordeel van  de kantonrechter niet te onderscheiden van pakketbezorgers die in vaste dienst zijn bij PostNL. Mede door de economische afhankelijkheid oordeelde de kantonrechter dat er eerder een beeld ontstaat van een ”gezagsverhouding” dan van een ”zelfstandig ondernemerschap”. Mede hierdoor komt de kantonrechter tot het oordeel dat de rechtsverhouding tussen de pakketbezorger en PostNL inderdaad is aan te merken als een arbeidsovereenkomst.

Van belang in deze uitspraak dat de titel die partijen toekennen aan een bepaalde overeenkomst niet altijd bepalend is voor de kwalificatie ervan. Mede van belang is de inhoud en de wijze waarop partijen uitvoeringen geven aan de overeenkomst.

Lees de volledige uitspraak (ECLI:NL:RBAMS:2016:152).