Verklaring arbeidsrelatie (VAR) verdwenen per 1 mei 2016

VAR2De VAR is per 1 mei 2016 verdwenen. Opdrachtnemers kunnen dan geen VAR meer aanvragen. In plaats van een VAR kunnen opdrachtgevers en opdrachtnemers modelovereenkomsten gebruiken. Een modelovereenkomst biedt de opdrachtnemer en zijn opdrachtgever duidelijkheid en zekerheid. Als gewerkt wordt volgens de overeenkomst, is er geen sprake van loondienst en hoeft de opdrachtgever geen loonheffingen in te houden en te betalen. De opdrachtnemer is dan niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen (WW, ZW en WIA). Bij werkloosheid, ziekte of arbeidsongeschiktheid krijgt de opdrachtnemer dus geen uitkering.

Als de opdrachtnemer een modelovereenkomst gebruikt, zegt dat niets over hoe de Belastingdienst zijn inkomsten ziet. Of de opdrachtnemer zijn inkomsten winst uit onderneming, loon uit dienstbetrekking of resultaat uit overige werkzaamheden zijn, beoordeelt de Belastingdienst bij de aangifte inkomstenbelasting. Werken de opdrachtnemer en zijn opdrachtgever volgens 1 van de modelovereenkomsten, dan zegt dat dus alleen iets over de loonheffingen en niets over het ondernemerschap van de opdrachtnemer.

Wat moet de opdrachtnemer nu regelen?
– De opdrachtnemer dient samen met de opdrachtgever te bedenken of een modelovereenkomst nodig is. In veel gevallen is het duidelijk dat een zzp’er niet in loondienst werkt. Bij twijfel kan de opdrachtnemer met de opdrachtgever gebruikmaken van een modelovereenkomst, maar dit is niet verplicht.
– De opdrachtnemer dient een modelovereenkomst te zoeken die past bij de manier waarop hij wil werken met de opdrachtgever. Wij kunnen u als opdrachtnemer of opdrachtgever hierin bijstaan. 
 De opdrachtnemer dient te werken volgens de afspraken uit de gekozen modelovereenkomst. Zolang de opdrachtnemer en de opdrachtgever dat doen, is geen sprake van loondienst en hoeft de opdrachtgever geen loonheffingen in te houden.

Implementatietermijn
De opdrachtnemers en de opdrachtgevers krijgen tot 1 mei 2017 de tijd om hun werkwijze aan te passen. Voor de opdrachtnemers en de opdrachtgevers geldt dit jaar wel een inspanningsverplichting: zij moeten beiden actief bezig zijn de arbeidsrelatie zodanig vorm te geven dat de opdrachtnemer niet in loondienst werkt. Bijvoorbeeld door aantoonbaar met elkaar in gesprek te zijn over het gebruik van een modelovereenkomst en over eventuele aanpassingen in de werkwijze die daarvoor nodig zijn.

Opstellen overeenkomsten
Bij het opstellen van de overeenkomsten kunnen de opdrachtnemer en opdrachtgever allereerst gebruik maken van algemene modelovereenkomsten. Deze overeenkomsten zijn breed toepasbaar en dekken vrijwel alle arbeidsrelaties waarbij er geen sprake is van loondienst. Een tweede mogelijkheid is het gebruikmaken van modelovereenkomsten voor branches en beroepsgroepen. Deze overeenkomsten zijn bedoeld voor iedereen die werkt volgens de voorwaarden van een branche of beroepsgroep.

Indien u hulp nodig heeft bij het opstellen van een passende en alles afdekkende overeenkomst, neem dan gerust contact met ons op. Wij staan graag voor u als opdrachtnemer of opdrachtgever klaar.