Roekeloosheid in het verkeer

Door onder invloed van alcohol of door veel te hard rijden een ongeluk veroorzaken is volgens de Hoge Raad onvoldoende om te worden veroordeeld voor roekeloos een ongeluk veroorzaken. Waarom ziet de Hoge Raad dat zo? Voor onder invloed en door te hard rijden dood of zwaar letsel veroorzaken bestaat in het strafrecht al een aparte strafverzwarende bepaling, waarvoor aan de schuldige een substantiële gevangenisstraf kan worden opgelegd. Dat heeft tot gevolg dat de wettelijke bepaling die een ongeluk veroorzaken door roekeloosheid, de zwaarste vorm van schuld, strafbaar stelt ook zwaardere eisen inhoudt. Er moet dus nog meer aan de hand zijn dan onder invloed zijn of veel te hard rijden wil een veroordeling kunnen volgen voor, wat de wet noemt, roekeloos dood of letsel veroorzaken.  Als de wetgever dit anders wil, moet hij de wet aanpassen zodat onder invloed of te hard rijdend een ongeluk veroorzaken als roekeloos kan worden bestraft.

Ook zonder bewijs van roekeloosheid substantiële gevangenisstraffen mogelijk
Als iemand een verkeersongeval veroorzaakt, kan hij worden gestraft met een gevangenisstraf van maximaal drie jaar als het gaat om een dodelijk ongeval en met gevangenisstraf van een jaar en zes maanden als zwaar letsel is toegebracht.  Als onder invloed of veel te hard is gereden, kunnen die gevangenisstraffen met de helft worden verhoogd. Als de schuld bestaat in roekeloosheid kan 6 jaar gevangenisstraf worden opgelegd als bij het ongeval iemand is gedood en drie jaar als een ander lichamelijk letsel is toegebracht. (Art. 175 van de Wegenverkeerswet).

Ook als roekeloosheid in juridische zin niet bewezen kan worden, kan dus binnen het huidige strafrecht dood door schuld in combinatie met alcoholgebruik en/of veel te hard rijden worden bestraft tot 4,5 jaar gevangenisstraf. Voor het veroorzaken van lichamelijk letsel in combinatie met alcohol/te hard rijden kan 2 jaar en 3 maanden gevangenisstraf worden opgelegd. Als de wetgever dat niet zwaar genoeg vindt, kan hij de strafmaxima verhogen.