Rechtbank Zeeland-West-Brabant legt prejudiciële vragen voor aan Hoge Raad

Nederlandse beleggingsinstellingen krijgen, onder voorwaarden, de Nederlandse dividendbelasting die is ingehouden op door deze instellingen gehouden portfolio-aandelen terug. De Hoge Raad heeft in het arrest van 10 juli 2015, nr. 14/03956, ECLI:NL:HR:2015:1777, beslist dat dit niet geldt voor buitenlandse beleggingsinstellingen.

Nieuw instrument
Mede naar aanleiding van het grote aantal zaken hierover dat bij de rechtbank aanhangig is en de discussie in de literatuur (naar aanleiding van rechtspraak van het Europese Hof van Justitie) waarin de vraag wordt opgeworpen of het arrest van de Hoge Raad nog onverkort van toepassing is, legt rechtbank de Zeeland-West-Brabant prejudiciële vragen hierover voor aan de Hoge Raad. Het voorleggen van prejudiciële vragen aan de Hoge Raad is in het belastingrecht een nieuw instrument dat voor het eerst wordt gebruikt.

Uitspraken
ECLI:NL:RBZWB:2016:4828
ECLI:NL:RBZWB:2016:4829