Raad van State stelt vraag aan Europees Hof over uitreisstempels in paspoorten

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in vier vreemdelingenzaken een zogenoemde prejudiciële vraag gesteld aan het Hof van Justitie in Luxemburg over de Europese Schengengrenscode. Zij wil weten op welk moment uitreisstempels moeten worden geplaatst in de paspoorten van vreemdelingen die aanmonsteren op zeeschepen die in de Rotterdamse haven liggen.

Achtergrond
Het gaat in deze zaken om ruim driehonderd vreemdelingen die Nederland en daarmee het Schengengebied zijn ingereisd via de luchthaven Schiphol. Daar hebben zij ook een inreisstempel zoals bedoeld in de Schengengrenscode in hun paspoort gekregen. De vreemdelingen zijn meteen doorgereisd naar de Rotterdamse haven om daar aan boord te gaan van verschillende zeeschepen om daar te werken. Die zeeschepen varen onder buitenlandse vlag. Voor hun aanmonstering hebben de vreemdelingen gevraagd om een uitreisstempel in hun paspoort zoals bedoeld in de Schengengrenscode. De staatssecretaris heeft de stempels geweigerd, omdat niet bekend was dat en wanneer de vreemdelingen met de schepen het Schengengebied zouden verlaten. De vreemdelingen zijn samen met hun werkgevers en opdrachtgevers in vier groepen juridische procedures gestart tegen de weigeringen.

Lees hier de uitspraak.