Burgemeester mag aanbieden taxidiensten Schiphol verbieden

De voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland heeft het besluit van de burgemeester van Haarlemmermeer waarbij het aanbieden van taxidiensten buiten het door Schiphol gehanteerde systeem om wordt verboden, niet geschorst. Taxichauffeurs die hun diensten aanbieden op het plein voor de aankomsthal en in het luchthavengebouw, hadden daar om gevraagd. De burgemeester heeft de maatregel genomen, omdat door taxichauffeurs passagiers onheus worden bejegend waardoor de openbare orde wordt verstoord.

Het verbod om taxidiensten aan te bieden berust op een aanwijzingsbesluit van de burgemeester op grond van de Algemene plaatselijke verordening. In dit besluit heeft de burgemeester het plein voor de aankomsthal en het luchthavengebouw aangewezen als gebied waar geen taxidiensten mogen worden aangeboden. Een uitzondering is gemaakt voor het aanbieden van taxidiensten vanuit de auto waardoor chauffeurs uitsluitend nog op de taxistandplaats taxi’s mogen aanbieden.

Volgens de voorzieningenrechter is het aanwijzingsbesluit niet in strijd met de Wet personenvervoer 2000 en de Gemeentewet. De taxichauffeurs hadden dit betoogd. Verder blijkt volgens de voorzieningenrechter uit een rapportage van de Koninklijke Marechaussee dat er incidenten plaatsvinden waardoor de normale gang van zaken ernstig wordt verstoord. De burgmeester is bevoegd daar tegen op te treden. Daarbij heeft hij het belang van de handhaving van de openbare orde mogen laten prevaleren boven het belang van de taxichauffeurs die buiten het door Schiphol gehanteerde taxisysteem hun taxidiensten willen aanbieden. De voorzieningenrechter vindt het ook van belang dat de taxichauffeurs op de luchthaven taxidiensten kunnen blijven aanbieden als zij zich voegen binnen het door Schiphol gehanteerde taxisysteem. Zij moeten zich dan aansluiten bij een geaccepteerde taxiorganisatie. Dat zij dat niet willen is hun eigen keuze. 

Het gevolg van de uitspraak van de voorzieningenrechter is dat het nu verboden is in het op Schiphol aangewezen gebied buiten de taxistandplaats taxidiensten aan te bieden. Tegen de uitspraak van de voorzieningenrechter kan geen hoger beroep worden ingesteld. Wel loopt er nog een beroepsprocedure van de taxichauffeurs tegen het aanwijzingsbesluit van de burgemeester. Daarin zal de rechtbank later dit jaar een uitspraak doen.

Zie hier de uitspraak.