Ondersteuning werknemer bij onderhandelingen Concurrentiebeding

Afgelopen week hebben wij een werknemer ondersteund bij het voeren van onderhandelingen met zijn werkgever over het in de arbeidsovereenkomst opgenomen concurrentiebeding.

Het concurrentiebeding had een duur van twee jaar, terwijl in de rechtspraak is uitgemaakt dat in beginsel een maximale duur van 1 jaar heeft te gelden. Slechts in bijzondere omstandigheden is een langere duur dan 1 jaar van het concurrentiebeding toegestaan. Hier komt bij dat het dienstverband van de werknemer niet eens 18 maanden was. De werkgever stelde zich op het standpunt dat hij de werknemer kon houden aan het concurrentiebeding. De werknemer wilde echter af van het concurrentiebeding, omdat dit hem zou belemmeren bij zijn nieuwe werk.

Door onze ondersteuning heeft de werknemer positief resultaat behaald bij het voeren van de onderhandelingen met zijn werkgever. De werknemer kan nu zonder problemen aan zijn nieuwe werk beginnen, zonder last van het concurrentiebeding.