Consumentenbond hoeft artikel over zonnebrandspray niet te rectificeren

De zonnebrandspray van Australian Gold (AG) is door de Consumentenbond betiteld als een afrader die in plaats van de beloofde bescherming van 30 slechts een bescherming biedt van 15. Volgens AG heeft de Consumentenbond onzorgvuldig gehandeld en is de inhoud van het artikel onjuist. Zij eist meer informatie over het door de Consumentenbond verrichte onderzoek, verwijdering van het artikel en rectificatie. De voorzieningenrechter wijst deze eisen af

Afweging van botsende grondrechten
De voorzieningenrechter moet afwegen welke van twee grondrechten zwaarder weegt; het recht op vrijheid van meningsuiting van de Consumentenbond of het recht op bescherming van de eer en goede naam van AG. De Consumentenbond wijst met name op zijn belang bij een goede voorlichting van de consument en op de deugdelijke wijze waarop het onderzoek is uitgevoerd. AG stelt dat de Consumentenbond niet transparant is geweest over het verrichte onderzoek en gevolgen had moeten verbinden aan de onderzoeksresultaten die AG heeft verstrekt, te weten van onderzoeken die zij zelf heeft laten verrichten en die tot een ander resultaat hebben geleid. AG eist verder dat de Consumentenbond nog stukken aan haar verstrekt, waaronder de naam van het laboratorium dat het onderzoek heeft uitgevoerd.

Recht op vrijheid van meningsuiting van de Consumentenbond gaat hier voor
De voorzieningenrechter gaat niet mee in de bezwaren van AG. Zij vindt dat er geen sprake is van informatie die de Consumentenbond met AG had moeten delen of alsnog zou moeten delen. Zij wijst op de vrijheid die de Consumentenbond heeft bij het laten uitvoeren van onderzoeken. AG heeft geen concrete aanwijzingen genoemd voor de ondeugdelijkheid van het door de Consumentenbond uitgevoerde onderzoek. Verder is het uitgangspunt dat de Consumentenbond in beginsel niet verplicht is om onderzoeken die een marktpartij zelf heeft laten verrichten en die een andere uitkomst hebben te gebruiken en om daarvan melding te maken in de publicatie. De rechter ziet geen aanleiding om daar in dit geval van af te wijken.

Lees hierย de uitspraak.