Bedrijf uit Gilze veroordeeld voor overlijden van werknemer

De rechtbank Oost-Brabant heeft een bedrijf uit Gilze veroordeeld tot een geldboete van 40.000 euro. De werkgever had schuld aan het overlijden van één van haar werknemers en overtrad de Arbo-regels.

De medewerker was in februari 2015 bezig zonnepanelen te plaatsen op een koeienstal in Gilze. Hij zakte door het dak en overleed aan de gevolgen van die val. Het dak van de stal bestond uit golfplaten en de werkzaamheden werden uitgevoerd op meer dan 2,5 meter boven de grond. Volgens de Arbo mocht er onder dergelijke omstandigheden alleen op het dak worden gelopen als er gebruik werd gemaakt van loopplanken, een verreiker met een werkbak of van een vangnet. Volgens het bedrijf waren deze 3 veiligheidsmaatregelen in dit geval om uiteenlopende redenen echter geen optie. Het bedrijf koos er daarom voor te werken met een zogenaamd valstopapparaat. 

De rechtbank oordeelt dat het bedrijf de verplichting om te zorgen voor een zo veilig mogelijke werkomgeving grovelijk heeft geschonden. Het bedrijf had voorafgaande aan het uitvoeren van het werk niet de verplichte schriftelijke risicotaxatie opgemaakt. Ook liet zij haar werknemers werk verrichten op een hellend en niet-mandragend dak, terwijl daarbij alleen een valstopapparaat werd aangeboden. Het nadeel van dat apparaat is dat het juiste gebruik daarvan geheel voor risico van de werknemer komt. Bij gebruik van bijvoorbeeld een loopplank of verreiker met werkbak is dat niet zo. Volgens de rechtbank is de dood van de werknemer daarom aan het bedrijf te wijten. Het bedrijf was op de hoogte van de gevaren die waren verbonden aan het werken op het betreffende dak en had voldoende maatregelen moeten en kunnen treffen om een arbeidsongeval te voorkomen. Zij is hierin in ernstige mate tekort geschoten. Door op een dergelijke wijze om te gaan met de veiligheid van de werknemers en geen risicotaxatie op te stellen heeft het bedrijf volgens de rechtbankaanmerkelijk onvoorzichtig, onachtzaam en onzorgvuldig gehandeld. Ook overtrad het bedrijf hiermee de Arbo-regels.

Het tragische ongeval heeft voor de weduwe en de dochter van het slachtoffer een niet op te vullen emotionele leegte achtergelaten. De rechtbank beseft dat een strafoplegging, in welke vorm of omvang dan ook, dit leed niet ongedaan zal kunnen maken. Niettemin zal zij deze tragische gevolgen bij de strafoplegging betrekken. De rechtbank slaat verder acht op straffen die eerder in vergelijkbare zaken zijn opgelegd en komt tot het oordeel dat een geldboete van 40.000 euro passend is. Het bedrijf moet ook een schadevergoeding van 3.200 euro aan de nabestaanden betalen.

Zie hier de uitspraak.